Rehistro
Magrehistro ng ilang segundo, maglipat ng pera, maglaro kaagad.